HRVATSKE TRADICIONALNE IGRE

PRIJAVNICA ZA SUDJELOVANJE U NATJECANJU „HRVATSKE TRADICIONALNE IGRE“

KONAČNA PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTAZA DOPUNSKI IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆAOPĆINE PRIBISLAVEC
IZ REDA PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

 

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTAZA DOPUNSKI IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRIBISLAVEC IZ REDA PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

SUŠA-Odluka 2 page-0001

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor člana Općinskog vijeća Općine Pribislavec iz reda pripadnika romske nacionalne manjine

 

Lista je objavljena 08.09.2021. godine u 09:30 sati. Od tog vremena počinje teći rok od 48 sati za podnošenje prigovora na liste.