Postupci javne nabave se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).

Podaci o javnom naručitelju
Općina Pribislavec
Pribislavec, Braće Radića 47
HR-
40000 Čakovec
OIB: 73507516777
URL: pribislavec.hr

E-mail: juo@pribislavec.hr
Mob: 091 3232 331
Tel: 040 360 211

Sukladno članku 76. i 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16.) predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

Općina Pribislavec ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

  1. LAB 1 d.o.o., laboratorij za dizajn, uređenje, opremanje i izradu interijera, Stjepana Vukovića 8b, Varaždin, OIB 13732358661
Skip to content