Upoznajte lokalnu samoupravu

Saznajte više o ustrojstvu, radu, aktivnostima i aktima lokalne samouprave.

Općinski načelnik

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u okviru prava i obveza općine. Ured načelnika obavlja sve stručne i druge poslove od značaja za rad općine.

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana općine. Mandat traje 4 godine, a članove su birali građani na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.

Zamjenik Općinskog načelnika

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u okviru prava i obveza općine. Ured načelnika obavlja sve stručne i druge poslove od značaja za rad općine.

Jedinstveni upravni odjel

Odjel obavlja poslove iz djelokruga općine poput društvenih djelatnosti, komunalnog gospodarstva, prostornog uređenja, financijskog vođenja poslovanja općine.

Povjerenstva i odbori

Općinsko vijeće odlukom osniva i povremena radna tijela radi razmatranja ili davanja stručnih mišljenja.

Skip to content