Župa Svetog Florijana u Pribislavcu utemeljena je 1999. godine.

Prvi župnik u Pribislavcu je Damir Kovačiċ. Kao kapela sv. Florijana današnja župna crkva sagrađena je sredinom 19. stoljeċa. Današnji izgled dobila je nadogradnjom 1903. godine.

Lađa crkve ima 16,89 metara dužine i 9,16 metara širine. Svetište je široko 5,74 metara.

Uz crkvu je 1975. godine podignuta mala sakristija. Toranj je visok 19,44 metara. Posvećena je u listopadu 1867. godine. U svetištu današnje župne crkve sv. Florijana nalazi se slika ulje na platnu sv. Florijana dimenzija 170 x 112 cm.

Slikar je nepoznat, ali je slika dobro slikana. Dar je grofa Feštetiċa.

Župni je dvor uređen u kupljenoj privatnoj kuċi uz župnu crkvu. Uz župni dvor izgrađena je vjeronaučna dvorana i ostali sadržaji potrebni za normalno funkcioniranje katoličke župe. Župa sv. Florijana pokriva samo mjesto Pribislavec. Utemeljenjem župa Ivanovec i Pribislavec okončana je podjela najveċe međimurske župe, sv. Nikole Biskupa Čakovec, na nekoliko manjih župa. Time je završen ustroj svih župa u Međimurskoj županiji. Od 2000. godine djeluje u Čakovečkom dekanatu Varaždinske biskupije.

Župa sv. Florijana ima 6 sakralnih objekta: 1 župnu crkvu, 4 poklonca i 1 sakralni spomenik.

Skip to content