Savjetovanje s javnošću koje provode tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15). 

Savjetovanje s javnošću provodi se preko internetske stranice Općine Pribislavec prilikom donošenja općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta Općine Pribislavec kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Skip to content