Podaci Općine Pribislavec

Osnovne informacije o jedinici lokalne samouprave, broj računa, telefonski i drugi kontakti.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama je pravo na traženje i dobivanje informacije koja je javnog karaktera te predstavlja obvezu tijela javne vlasti.

Zaštita osobnih podataka

Pravo na zaštitu osobnih podataka je pravo zaštite legitimnih interesa građanina koje se odnosi na sprječavanje zlouporaba osobnih podataka.

Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje s javnošću provodi se o nacrtima onih akata kojima Općina uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem neposredno ostvaruju potrebe građana.

Službenik za informiranje

Službenik za informiranje ključna je osoba u postupku ostvarivanju prava na pristup i ponovnu uporabu informacija, putem rješavanja zahtjeva, proaktivne objave informacija i obavljanju drugih obveza iz Zakona.

Osoba zadužena za nepravilnosti

Osoba zadužena za nepravilnosti je osoba koja zaprima obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili poduzima radnje protiv nepravilnosti.

Statut Općine Pribislavec

Fiskalna odgovornost

Registar ugovora

Javni natječaji

Javna nabava

Sukob interesa

Skip to content