Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” 94/2013) Općina Pribislavec obvezna je uspostaviti sustav zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Komunalni nered, odnosno kršenje odredbi Odluka o komunalnom redu, Odluka o nerazvrstanim cestama, Odluka o načinu držanja te uvjetima i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te Odluke o načinu pružanja javne usluge priklupljanja mješanog i biorazgradivog otpada u Općini Pribislavec možete prijaviti komunalnom redaru.

Skip to content