Od datuma 01. svibnja 2022. odvoz komunalnog otpada na području Općine Pribislavec obavljat će PRE-KOM Prelog.

Molimo Vas da odvajate otpad sukladno uputama i letcima koje ste dobili, za svaku nejasnoću možete se obratiti na telefon 040/321-246, 040/321-244 ili posjetite našu web stranicu http://www.pre-kom.hr/edukacija.html na kojoj ćete naći upute za odvajanje otpada.

Putem pitalice možete postaviti pitanje, ali i ima već pregršt odgovora: http://www.pre-kom.hr/pitalica.html

Cjenik usluga dostupan je na: https://www.pre-kom.hr/odluke-i-cjenik-usluga.html

Prikupljanje počinje od 7 sati.
CRNO Termini sakupljanja komunalnog otpada (svaki 2. utorak)
SMEĐE Termini sakupljanja biorazgradivog otpada (svaki 2. utorak)
ZELENO Termini sakupljanja papira, PET, metalne ambalaže, tetrapaka i stakla (4. četvrtak u mjesecu)
CRVENO Termini sakupljanja glomaznog otpada (3. ponedjeljak u mjesecu)  naručuje se minimalno 3 radna dana prije odvoza osobno, na telefon 040 321 246 ili mail glomazni.otpad@pre-kom.hr
MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE SUKLADNO PLANU RADA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
*NAPOMENA:Određeni datumi odvoza su pomaknuti van uobičajenih termina zbog državnih blagdana koji padaju na radne dane (vidi kalendar)
Skip to content