Od datuma 01. svibnja 2022. odvoz komunalnog otpada na području Općine Pribislavec obavljat će PRE-KOM Prelog.

Molimo Vas da odvajate otpad sukladno uputama i letcima koje ste dobili, za svaku nejasnoću možete se obratiti na telefon 040/321-246, 040/321-244 ili posjetite našu web stranicu http://www.pre-kom.hr/edukacija.html na kojoj ćete naći upute za odvajanje otpada.

Putem pitalice možete postaviti pitanje, ali i ima već pregršt odgovora: http://www.pre-kom.hr/pitalica.html

Cjenik usluga dostupan je na: https://www.pre-kom.hr/odluke-i-cjenik-usluga.html

Prikupljanje počinje od 7 sati.
CRNO Termini sakupljanja komunalnog otpada (svaki 2. utorak)
SMEĐE Termini sakupljanja biorazgradivog otpada (svaki 2. utorak)
ZELENO Termini sakupljanja papira, PET, metalne ambalaže, tetrapaka i stakla (4. četvrtak u mjesecu)
CRVENO Termini sakupljanja glomaznog otpada (3. ponedjeljak u mjesecu)  naručuje se minimalno 3 radna dana prije odvoza osobno, na telefon 040 321 246 ili mail glomazni.otpad@pre-kom.hr
MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE SUKLADNO PLANU RADA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
*NAPOMENA:Određeni datumi odvoza su pomaknuti van uobičajenih termina zbog državnih blagdana koji padaju na radne dane (vidi kalendar)
 

Raspored sakupljanja otpada za 2023 godinu

Raspored mobilnog reciklačnog dvorišta za 2023 godinu

Skip to content