Općinski Proračun je temeljni financijski dokument koji sadrži sve planirane godišnje prihode i primitke te godišnje rashode i izdatke Općine. Proračun odobrava Općinsko vijeće, a odnosi se na fiskalnu godinu za koju je donesen. 
 
Proračun objašnjava planove i aktivnosti Općine u vezi s korištenjem općinskog novca u fiskalnoj godini. 

Transparentnost i isplate

Pregled isplata iz proračuna. Lako pretraživo i dostupno svima

Skip to content