Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), načelnica Općine Pribislavec raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/ice u Jedinstveni upravni odjel Općine Pribislavec