Zabrana spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugog poljoprivrednog i šumskog otpada te loženje vatre u šumama i blizini šume 2024

Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18, 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst) i članka 3. Poslovnika o načinu rada župana Medimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 27/10), sukladno članku 13. Odluke o posebnim mjerama za§tite od po2ara na podrueju Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 4/17), župan Međimurske županije je dana 18. 04. 2024. godine donio

ODLUKU
o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugog poljoprivrednog
i šumskog otpada te loženje vatre u šumama i blizini šume

Članak 1.

Zabranjuje se spaljivanje smeća, korova, suhe trave, drugog poljoprivrednog i šumskog otpada te loženje vatre u šumama i blizini šume od 6. svibnja do 7. listopada 2024. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Međimurske županije”

Prethodna BIMEP 2024 – biciklima međimurskim putevima
Skip to content
axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet slot axiebet https://rollingspin.tumblr.com/ rollingspin rollingspin rollingspin bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 slot bnb69 slot bnb69 bnb69 slot bnb69 slot situs slot gacor 4d osototo osototo osototo osototo osototo osototo osototo situs toto https://www.osototo.id/ osototo osototo osototo osototo http://osototo.tixfan.com/ https://pddikti.pn-lamongan.go.id/ https://feedback.lfu.edu.krd/ https://pmb.iainfmpapua.ac.id/ https://ppdb.iainfmpapua.ac.id/ situs toto slot gacor
axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet slot axiebet https://rollingspin.tumblr.com/ rollingspin rollingspin rollingspin bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 slot bnb69 slot bnb69 bnb69 slot bnb69 slot situs slot gacor 4d osototo osototo osototo osototo osototo osototo osototo situs toto https://www.osototo.id/ osototo osototo osototo osototo http://osototo.tixfan.com/ https://pddikti.pn-lamongan.go.id/ https://feedback.lfu.edu.krd/ https://pmb.iainfmpapua.ac.id/ https://ppdb.iainfmpapua.ac.id/ situs toto slot gacor