Natječaj: za projekt Evo me 4!

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus Program „Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2021.-2027.,“Zaželi – prevencija institucionalizacije“, broj poziva: SF.3.4.11.01. Evo me 4! kodni broj: SF.3.4.11.01.0368,  Centar za pomoć u kući Međimurske županije objavljuje

JAVNI POZIV

Za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: GERONTODOMAĆIN/ICA
9 osoba za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Evo me 4!“

Vrsta zaposlenja : predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 32 mjeseci na puno radno vrijeme, probni rad 3 mjeseca

Broj osoba koje se zapošljavaju: 9 osoba koje će skrbiti za najmanje 54 korisnika mjesečno (osoba starijih od 65 godina i odraslih osoba s invaliditetom – 18 i više godina),  svaka osoba za minimalno 6 korisnika mjesečno.

Predviđeno mjesto rada obavljanja poslova:

2 osobe (pružatelja usluge) na području Općine Kotoriba
1 osoba (pružatelja usluge) na području Općine Donja Dubrava
2 osobe (pružatelja usluge) na području Općine Sveta Marija (mjesto Sveta Marija i Donji Mihaljevec)
1 osoba (pružatelja usluge) na području Općine Donji Vidovec
1 osoba (pružatelja usluge) na području Općine Goričan
1 osoba (pružatelja usluge) na području Općine Pribislavec
1 osoba (pružatelja usluge) na području Općine Belica

Opis poslova: pružanje usluge potpore i podrške pripadnicima ciljne skupine – obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrijeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.), održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.), zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba pripadnika ciljnih skupina i dr.

Zaposlena osoba pružat će potporu i podršku za najmanje šest pripadnika ciljne skupine mjesečno.

Predviđena visina mjesečnog primanja je minimalna bruto plaća u RH.

Uvjeti za prijam u radni odnos:

 • STRUČNA SPREMA- minimalno završena osnovna škola
 • Punoljetnost
 • Potvrda o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)
 • Zdravstvena, psihofizička sposobnost za obavljanje poslova
 • Poznavanje problematike vezane uz starenje i treću dob
 • Povjerljivost, strpljivost, empatija, predanost radu

Prednosti:

 • Prebivalište na području mjesta rada za koje se prijavljuju (navedene Općine)
 • Osobe sa završenim tečajem gerontodomaćice/ina , te osobe s iskustvom rada na istim ili sličnim poslovima.
 • Poznavanje rada Centra za pomoć u kući Međimurske županije
 • Posjedovanje sanitarne knjižice za rukovanje hranom

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Potrebna dokumentacija za prijavu na natječaj:

 • Obrazac prijave (može se preuzeti na Internet stranici uz javni natječaj)
 • Životopis
 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslika dokaza o završenom školskom obrazovanju– preslika svjedodžbe ili uvjerenja,
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci),
 • Potvrda o stažu ako postoji (ne starija od 30 dana)
 • Vlastoručno ispunjenu i potpisanu izjavu GDPR (može se preuzeti na Internet stranici uz javni natječaj)
 • Liječnička potvrda o zdravstvenoj psihofizičkoj sposobnosti za rad sa starijim osobama (izdana od liječnika opće prakse, ne starija od 30 dana)
 • Preporuka (ako postoji)
 • Dokaz o završenom tečaju gerontodomaćice – preslika uvjerenja (ako postoji)

Pisane prijave na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj kuverti poštom preporučeno ili osobno na adresu:

Centar za pomoć u kući Međimurske županije, Dr. Ivana Novaka 38, 40 000 Čakovec, s naznakom: „Evo me 4 – javni natječaj za zapošljavanje“ najkasnije do 10.5.2024. godine do 12 sati.

Planirani početak rada 1.6.2024.

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem elektroničke pošte: info@pomocukuci-mz.eu ili na 099/ 209 26 13 – Frana Lana Kanoti, ravnateljica.

Prethodna Obavijest o provjeri znanja, odnosno testiranju kandidata – 042024
Skip to content