25. travnja 2024. - Objavljeno u Projekti

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

1/24-JA-RA – Rekonstrukcija i nadogradnja objekta dječjeg vrtića

Podaci o naručitelju

Naziv: OPĆINA PRIBISLAVEC

Nacionalni reg. broj: 73507516777

Adresa: Ulica braće Radića 47, 40000 Pribislavec, Hrvatska

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: Rekonstrukcija i nadogradnja objekta dječjeg vrtića

Evidencijski broj nabave: 1/24-JA-RA

Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak

Procijenjena vrijednost nabave: 1.044.000,00 EUR

Podaci o provedenom prethodnom savjetovanju

Datum početka prethodnog savjetovanja: 26.04.2024

Datum završetka prethodnog savjetovanja: 03.05.2024

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Ostali dodatni podaci

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Tijekom savjetovanja naručitelj nije zaprimio niti jednu primjedbu i prijedlog zainteresiranih gospodarskih subjekata.

DETALJNIJE NA EOJN

Skip to content