POZIV NA DOSTAVU IZVJEŠĆA ZA 2023. GODINU – UDRUGE

Pozivaju se predstavnici udruga s područja Općine Pribislavec na dostavu izvješća o realizaciji projekata i programa prema Ugovorima o dodjeli financijske potpore prema Programu javnih potreba Općine Pribislavec za 2023. godinu.

Svaka udruga s kojom je potpisan Ugovor o dodjeli financijske potpore prema Programu javnih potreba Općine Pribislavec za 2023. godinu dužna je dostaviti izvješća, a vezana za realizirane programe i dobivena sredstva.

Rok za dostavu izvješća je 31. siječnja 2024. godine.

Obrazac za završni izvještaj o realizaciji projekta/programa udruga u 2023. godini dostupan je niže na linku:  

POZIV I OBRAZAC

Prethodna JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini
Skip to content