Predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Pribislavec za 2024. godinu

Na temelju članka 15. Odluke o javnim priznanjima Općine Pribislavec („Službeni glasnik Međimurske županije, broj 06/09“) Povjerenstvo za javna priznanja Općine Pribislavec objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja
Općine Pribislavec za 2024. godinu

JAVNA PRIZNANJA OPĆINE PRIBISLAVEC SU:

  • Proglašenje počasnim mještaninom Općine Pribislavec
  • Plaketa Općine Pribislavec
  • Zahvalnica Općine Pribislavec

Javna priznanja dodjeljuju se  mještanima Općine Pribislavec i drugim osobama , njihovim udrugama, drugim lokalnim jedinicama te javnim ustanovama i institucijama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama za uspjehe u radu kojima pridonose ili su doprinijeli razvoju Općine ili pojedinih njezinih djelatnosti ili u znak počasti ili zahvalnosti.

Javna priznanja mogu se dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, županija, međunarodnih organizacija i organizacija stranih država ili njihovim tijelima.

PRAVO PREDLAGANJA KANDIDATA IMAJU (ovlašteni predlagatelji):

  • članovi Općinskog vijeća Općine Pribislavec
  • načelnik Općine Pribislavec
  • mještani
  • udruge građana
  • političke stranke
  • vjerske zajednice
  • druge pravne i fizičke osobe

Prijedlozi moraju biti pismeno obrazloženi i potkrijepljeni konkretnim značajnim aktivnostima, a po potrebi treba sadržavati eventualnu traženu, dokaznu dokumentaciju.

Na zahtjev Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Pribislavec, podnositelj prijedloga dužan je dostaviti naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.

Prijedlozi se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom najkasnije do 24.07.2024. godine:

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Pribislavec

na adresu:
OPĆINA PRIBISLAVEC,
B. Radića 47, Pribislavec,
40000 Čakovec

Prijedlozi koji se ne dostave unutar ostavljenog roka, smatraju se zakašnjelima i neće se uzeti u razmatranje.

                                                                              Predsjednik Povjerenstva za javna priznanja
Matija Ladić, bacc.med.techn.

Prethodna Odgovorno ljetovanje
Skip to content
axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet https://rollingspin.tumblr.com/ rollingspin rollingspin rollingspin bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 osototo osototo osototo osototo osototo osototo osototo situs toto https://www.osototo.id/ osototo osototo https://municipalidadsalas.gob.pe/news/ https://bnb69.1securitysystems.co.uk/ https://axiebet.1securitysystems.co.uk/ https://osototo.1securitysystems.co.uk/ https://rollingspin.1securitysystems.co.uk/ https://pddikti.pn-lamongan.go.id/ https://siamik.pnc.ac.id/ https://ukbi.pa-sukabumi.go.id/ https://feedback.lfu.edu.krd/
axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet https://rollingspin.tumblr.com/ rollingspin rollingspin rollingspin bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 osototo osototo osototo osototo osototo osototo osototo situs toto https://www.osototo.id/ osototo osototo https://municipalidadsalas.gob.pe/news/ https://bnb69.1securitysystems.co.uk/ https://axiebet.1securitysystems.co.uk/ https://osototo.1securitysystems.co.uk/ https://rollingspin.1securitysystems.co.uk/ https://pddikti.pn-lamongan.go.id/ https://siamik.pnc.ac.id/ https://ukbi.pa-sukabumi.go.id/ https://feedback.lfu.edu.krd/