Prijava štete od suše

Poziv na podnošenje prijava štete od prirodne nepogode suše

Temeljem Odluke zamjenika župana Međimurske županije od 22.09.2021. godine o proglašenju prirodne nepogode suše na području Općine Pribislavec zbog visokih temperatura i izostanka potrebnih količina padalina tijekom mjeseca lipnja i srpnja, čija je posljedica šteta na ratarskim i povrtlarskim kulturama, pozivamo poljoprivredne proizvođače da prijave štetu od navedene prirodne nepogode za stradale kulture na području Općine Pribislavec, posebice štete na krumpiru, kukuruzu i kupusu.

Prijava štete podnosi se na obrascu koji se može preuzeti na općinskoj web stranici te na ulazu u Općinu Pribislavec. Obrazac je potrebno ispuniti u svim dijelovima koji su označeni sivom bojom. Tako ispunjeni obrazac ubacite u sandučić na ulazu u Općinu Pribislavec ili ga dostavite skeniranog na e-mail: juo@pribislavec.hr.

Rok za dostavu prijave je 30.09.2021. godine.

Ako mjesto na obrascu nije dostatno za upis svih čestica na kojima se nalazi kultura stradala uslijed prirodne nepogode molimo da koristite više obrazaca. Uz obrazac nisu potrebni drugi prilozi!Ukoliko imate pitanja u vezi sa ispunjavanjem obrasca molimo da sve upite upućujete na telefon 040 360 211 ili e-mail juo@pribislavec.hr (Ivana Lesjak) radnim danom u vremenu od 07.00 do 15.00 sati.

Povjerenstvo za poljoprivredu i procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Pribislavec

 

OBRAZAC-PN

Prethodna OIP – PRIBISLAVEC
Skip to content