OIP – PRIBISLAVEC

KONAČNA PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTAZA DOPUNSKI IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆAOPĆINE PRIBISLAVEC IZ REDA PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTAZA DOPUNSKI IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRIBISLAVEC IZ REDA PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Prethodna ODLUKA O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE SUŠE
Skip to content