Obavijest o provjeri znanja, odnosno testiranju kandidata

Za kandidate prijavljene na Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pribislavec na neodređeno vrijeme za radno mjesto – Referent za proračun, financije i računovodstvo, provesti će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

Provjera znanja, odnosno testiranje kandidata
provesti će se dana 08.02.2024. godine u 09:00 sati
u prostorijama Općine Pribislavec, Braće Radića 47, Pribislavec
(Vijećnica Općinskog vijeća Općine Pribislavec)

Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati će osobno biti obaviješteni telefonskim putem ili putem elektroničke pošte koju su naznačili u svojoj prijavi na Natječaj.

Prethodna Obavijest o dostupnosti stranice www.branitelji.net
Skip to content