Natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku godinu 2023./2024.

Na temelju članka 3. Pravilnika o stipendiranju studenata („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 23/23), općinski načelnik Općine Pribislavec raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku godinu 2023./2024. godinu

· Iznosi stipendija za akademsku godinu 2023./2024. godinu su:

Čakovec – 50,00 eura mjesečno
Varaždin – 65,00 eura mjesečno
Zagreb – 80,00 eura mjesečno
Ostali udaljeniji gradovi od Zagreba i inozemstvo – 95,00 eura mjesečno

Zamolbe za dodjelu stipendija dostavljaju se do 31.10.2023. godine putem sustava SOM-NATJEČAJ.

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

 

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

 

Studenti koji već primaju stipendiju Općine Pribislavec trebaju samo na juo@pribislavec.hr email poslati potvrdu o upisu akademske godine.

 

 

UPUTE ZA PRIJAVU U SOM-NATJEČAJ!

 

· Stipendija Općine Pribislavec dodjeljuje se:

– na vrijeme trajanja redovnog studija dok stipendistu traje status redovnog studenta i to za 10 mjeseci u akademskoj godini.

· Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti s područja Općine Pribislavec koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

– da su državljani Republike Hrvatske,

– čiji roditelj/skrbnik ima prebivalište na području Općine Pribislavec neprekidno u trajanju najmanje 5 godina prije objave natječaja,

– čiji prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija u prethodnim godinama iznosi najmanje 2,5 (ako se upisuje više godina studija) ili studentima prve godine studija koji imaju prosjek ocjena najmanje 3,5 tijekom cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja, uključujući i maturu.

· Dokumenti koje je potrebno dostaviti za dodjelu stipendije Općine Pribislavec:

1. zamolba za dodjelu stipendija s kratkim životopisom,

2. uvjerenje o redovnom upisu na studij koje sadrži podatak akademske godine ili semestra koje je student upisao,

3. potvrda fakulteta o prosjeku ocjena svih položenih ispita tijekom studija,

4. dokaz o prosjeku ocjena najmanje 3,5 tijekom cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja, uključujući i maturu za studente prve godine studija,

5. preslika osobne iskaznice,

6. izjava da kandidat ne prima niti jednu drugu stipendiju,

7. izjava o članovima kućanstva (ime i prezime, srodstvo),

8. potvrda škole ili fakulteta o školovanju užeg člana obitelji,

9. potvrda poslodavca o prosjeku plaća za prethodno tromjesečje za sve članove kućanstva koji su u radnom odnosu,

10. potvrda o dodatnim prihodima u tekućoj godini za članove kućanstva koji ih ostvaruju,

11. potvrda o mirovini ili odrezak o isplati tuzemne/inozemne mirovine, odnosno potvrda o mirovini sa zaštitnim dodatkom za članove kućanstva koji je primaju,

12. za roditelje ili skrbnike koji su hrvatski branitelji, potvrda Ureda za obranu da su u Domovinskom ratu sudjelovali najmanje 90 dana,

13. za roditelje ili skrbnike koji su nezaposleni – potvrda Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti, odnosno rješenje o pravu na novčanu naknadu,

14. za roditelje ili skrbnike koji su korisnici stalne novčane pomoći – potvrda Centra za socijalnu skrb,

15. izjava kandidata ukoliko je dijete bez jednog/oba roditelja ili dijete samohrane majke ili oca.

Uz natječajnu dokumentaciju na stranom jeziku potrebno je priložiti prijevod iste na hrvatskom jeziku.

Prijevod natječajne dokumentacije može izvršiti kandidat uz vlastoručno potpisanu izjavu na kraju prijevoda kojom izjavljuje da je prevedeni tekst autentičan originalu.

Zamolbe za dodjelu stipendija dostavljaju se do 31.10.2023. godine putem sustava SOM-NATJEČAJ.

· O rezultatima Natječaja podnositelji zamolbi biti će obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana obavljenog izbora.

· S korisnikom stipendije sklopiti će se ugovor o pravima i obvezama za vrijeme korištenja prava na stipendiju.

· Nakon završetka Natječaja dostavljeni se dokumenti ne vraćaju kandidatima.

· Ostale informacije vezane za Natječaj mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pribislavec na broj telefona 040/360-211 te na stranicama Općine Pribislavec www.pribislavec.hr.

Zamolbe za dodjelu stipendija dostavljaju se do 31.10.2023. godine putem sustava SOM-NATJEČAJ.

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

 

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

 

Studenti koji već primaju stipendiju Općine Pribislavec trebaju samo na juo@pribislavec.hr email poslati potvrdu o upisu akademske godine.

 

 

UPUTE ZA PRIJAVU U SOM-NATJEČAJ!

Prethodna Slano i slatko bez grižnje savjesti
Skip to content