Čime se bavimo i koji su planovi

Sve što radimo, svi osobni napori koje ulažemo, trebaju biti usmjereni dobrobiti mještanka i mještana.

Čovjek je osuđen da bude slobodan, jer jednom kad je bačen u svijet, odgovoran je za sve što uradi.“
Jean Paul Sartre

Realizirano

U proteklih godinu dana ti napori rezultirati su, između ostalog:

 • završetkom rekonstrukcije pješačko-biciklističke staze i drvenog mosta na kanalu Lateralac
 • uređenjem prometnica:
  • rekonstrukcijom Ulice Antuna Mihanovića
  • uređenjem poteza od Omege do kuće Toplekovih postavljanjem umjetnog asfalta
 • postavljenjem FFTH svjetlovodne mreže „optičkog kabla“ u svim ulicama na području Općine Pribislavec u kojima ne postoje prepreke za njegovu postavu
 • saniranjem divljeg odlagališta u romskom naselju, za što je iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost bespovratno alocirano gotovo 3 milijuna kuna
 • realizacijom manjih komunalnih projekata, poput postavljanja koševa za smeće
 • obnovom malonogometnog (rukometnog) igrališta u kompleksu stadiona „Petar Peršić“ Pribislavec
 • sanacijom parketa i dijela krovišta u Društvenom domu Pribislavec
 • izmjenama prostornog plana i revizijom komunalnih naknada, te
 • posljednje, ali nikako manje važno uređenjem većeg dijela arhivske građe i općinskog poslovanja.

U realizaciji

U prilog realiziranim projektima, sa zadovoljstvom mogu ustvrditi kako se nalazimo pred razdobljem u kojem će do punog izražaja doći nastojanja Općine Pribislavec, svih zaposlenika, načelnika i zamjenika načelnika iz redova romske nacionalne manjine te općinskih vijećnika, da projektnim aktivnostima uvjete za svekoliki život, djelovanje i poslovanje u našem mjestu učine multidimenzionalno kvalitetnijim. Brojni su projekti u različitim fazama realizacije. Ukupno ugovorena vrijednost njihova (su)financiranja od strane programa Europske unije, Ministarstava, ureda, uprava i fondova premašuje iznos od 785.000,00 eura. Veličinom i značajnošću izdvajaju se:

 • projekt Rekonstrukcije i nadogradnje dječjeg vrtića u Pribislavcu
 • a vezano za njega i projekt Postavljanja nove zaštitne ograde oko prostora dječjeg vrtića u Pribislavcu
 • u duhu promicanja kvalitetnijih uvjeta za najmlađe valja istaknuti i projekt Izgradnje dječjeg igrališta u Romskom naselju Pribislavec
 • nadalje, izdvajam i projekt Zamjene unutarnje ograde oko glavnog stadiona NK „Polet“
 • te projekte Rekonstrukcije dijela ulice Nikole Tesle te Rekonstrukcije Ulice kralja Tomislava u romskom naselju
 • tu je i projekt Obnove vertikalne i horizontalne signalizacije na području općine Pribislavec u sklopu prometnog elaborata
 • u kontekstu zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u realizaciji su projekt Rekonstrukcije javne rasvjete na području Općine
 • te projekt Nabave električne trokolice za obavljanje komunalnih djelatnosti te tri seta kanti za razvrstavanje otpada za dječji vrtić i osnovnu školu.

I premda je u ovom trenutku većina ovih projekata još uvijek u nekoj od faza pripreme projektne dokumentacije, biti će realizirana u kratkoročnom ili srednjoročnom razdoblju.

Usporedi li se ostvareno u protekle dvije godine, odnosno u pola mandata ovog saziva Općinskog vijeća Općine Pribislavec, s ciljevima izbornog programa grupiranih u četiri cjeline: ulaganje u zajednicu i kulturu, informiranje, obnova i izgradnja komunalne infrastrukture te poduzetništvo, možemo konstatirati da je ostvareno više od polovice njih.

Prijavljeno

Uz to:

 • na Nacionalni plan oporavka i otpornosti prijavljen je projekt Energetske obnove zgrade Hangara na aerodromu,
 • a, u partnerstvu s i pod voditeljstvom Međimurske županije, pripremljen je i na poziv Ministarstva turizma i sporta za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti prijavljen projekt Revitalizacije Kaštela za koje se još čekaju rezultati.

Planirano

Međutim, još neostvareni ciljevi sugeriraju na potrebu planiranja i pripreme daljnjih projekata sa svrhom sveukupnog društvenog i gospodarskog razvoja naše lokalne zajednice. Odlučnosti za to ne manjka. U narednim godinama u planu su:

uz, pretpostavku pozitivnih evaluacija, implementacije prijavljenih projekata Energetske obnove zgrade Hangara na aerodromu i Revitalizacije Kaštela,

 • uređenje aerodroma,
 • nastavak uređenja Društvenog doma kao multimedijalne dvorane,
 • daljnje rekonstrukcije nerazvrstanih cesta, uređivanje infrastrukture, otvaranje novih gradilišta, potpora obrtništvu i poduzetništvu.

Ciljevi i želje

Konačno, obnova vatrogasnog doma, izgradnja dječjeg igrališta u ulici Ruđera Boškovića, izgradnja nove školsko-sportske dvorane, izgradnja doma za starije i nemoćne su veliki projekti na listi ciljeva i želja.

Na tragu projekata koji su realizirani, u realizaciji, prijavljeni, planirani i ciljani, želim izraziti optimizam u stvaranju preduvjeta za bolji i ugodniji život u našem Pribislavcu u narednim godinama. Revitalizacijom Kaštela i obnovom aerodroma, kao i neizostavnom provedbom ostalih spomenutih projekata, te uključivanjem poslovnih i inih subjekata (poduzeća, OPG-i, udruge) i mještana u vidu podizanja turističkih kapaciteta, vizija je kroz izvjesno vrijeme Pribislavec profilirati kao jedinstveno turističko mjesto.

Navedeno je moguće ostvariti samo zajedničkim snagama svih dionika. S obzirom na to da mnoge svoje planove, ciljeve i ideje nećemo moći sami realizirati, i ubuduće se nadamo da ćemo nailaziti na razumijevanje državnih i županijskih vlasti i institucija u vidu stručne i financijske pomoću u njihovu kreiranju, ostvarenju i kontroli.

Sve to možete vidjeti u pripremljenom videu koji slijedi.

Društvene mreže

Da bismo se približili mještanima i bolje ih informirali, otvorili smo kanale društvenih mreža. Pogledajte, lajkajte, postanite prijatelji, pratite nas, šaljite slike, pitajte, budite aktivni i pomognite da Pribislavec dignemo na jedanu višu razinu

Prethodna POTICANJE DJECE NA ODVOJENO SAKUPLJANJE OTPADA U OPĆINI PRIBISLAVEC
Skip to content