JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pribislavec

Nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel Općine Pribislavec  temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (”Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pribislavec  (u daljnjem tekstu: Prijedlog plana)

Javni uvid o Prijedlogu plana trajat će 8 dana, od 30. studenog do 07. prosinca 2022.godine

Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 05. prosinca 2022. godine  u  9:00 sati u prostorijama Općine Pribislavec (Braće Radića 47, Pribislavec, 40000 Čakovec).

Pristup izloženom materijalu dostupan je radnim danom od 08:00 do 14:00 sati u prostorijama Općine Pribislavec (Braće Radića 47, Pribislavec, 40000 Čakovec) te na mrežnim stranicama Općine Pribislavec (https://pribislavec.hr) i Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije (https://zavod.hr) odakle se može preuzeti od dana početka javne rasprave.

KARTE, PRIJEDLOG i ODREDBE dostupne su ovdje.

Poziva se javnost, odnosno sudionici u javnoj raspravi, da temeljem izlaganja i uvida u izloženi materijal svoje prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana, osim na javnom izlaganju, bilo upisom u knjigu javnog uvida ili u pisanom obliku, dostave najkasnije do 07. prosinca 2022. na adresu Općine (Braće Radića 47, Pribislavec, 40000 Čakovec).

Primjedbe koje nisu čitko potpisane s adresom predlagatelja ili su dostavljene poslije zakazanog roka, neće se razmatrati.

                                                                   Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Pribislavec
Ivana Lesjak dipl.oec

Prethodna Poziv izlagačima – 1. Božićni sajam
Skip to content