Natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku godinu 2022./2023.

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku godinu 2022./2023. godinu

Iznosi stipendija za akademsku godinu 2022./2023. godinu su:
Čakovec –
300,00 kuna mjesečno
Varaždin – 400,00 kuna mjesečno
Zagreb – 500,00 kuna mjesečno
Ostali udaljeniji gradovi od Zagreba i inozemstvo – 600,00 kuna mjesečno

Stipendija Općine Pribislavec dodjeljuje se na vrijeme trajanja redovnog studija dok stipendistu traje status redovnog studenta i to za 10 mjeseci u akademskoj godini.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti s područja Općine Pribislavec koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
da su državljani Republike Hrvatske,
čiji roditelj/skrbnik ima prebivalište na području Općine Pribislavec neprekidno u trajanju najmanje 5 godina prije objave natječaja,
čiji prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija u prethodnim godinama iznosi najmanje 2,5 (ako se upisuje više godina studija) ili studentima prve godine studija koji imaju prosjek ocjena najmanje 3,5 tijekom cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja, uključujući i maturu.

Zamolbe za dodjelu stipendija dostavljaju se do 17.11.2022. godine na adresu:


Općina Pribislavec
Braće Radića 47
Pribislavec
40000 Čakovec
s naznakom
„Natječaj za dodjelu stipendija 2022./2023. – NE OTVARATI!“

Prethodna “Ježeva kućica” Dramske skupine Žibekice na veselje mališana
Skip to content