Predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Pribislavec za 2022. godinu

Na temelju članka 15. Odluke o javnim priznanjima Općine Pribislavec („Službeni glasnik Međimurske županije, broj 06/09“) Povjerenstvo za javna priznanja Općine Pribislavec objavljuje

 

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja
Općine Pribislavec za 2022. godinu

 

JAVNA PRIZNANJA OPĆINE PRIBISLAVEC SU:

  • Proglašenje počasnim mještaninom Općine Pribislavec
  • Plaketa Općine Pribislavec
  • Zahvalnica Općine Pribislavec

 

Javna priznanja dodjeljuju se  mještanima Općine Pribislavec i drugim osobama , njihovim udrugama, drugim lokalnim jedinicama te javnim ustanovama i institucijama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama za uspjehe u radu kojima pridonose ili su doprinijeli razvoju Općine ili pojedinih njezinih djelatnosti ili u znak počasti ili zahvalnosti.

Javna priznanja mogu se dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, županija, međunarodnih organizacija i organizacija stranih država ili njihovim tijelima.

 

PRAVO PREDLAGANJA KANDIDATA IMAJU (ovlašteni predlagatelji):

  • članovi Općinskog vijeća Općine Pribislavec
  • načelnik Općine Pribislavec
  • mještani
  • udruge građana
  • političke stranke
  • vjerske zajednice
  • druge pravne i fizičke osobe

 

Prijedlozi moraju biti pismeno obrazloženi i potkrijepljeni konkretnim značajnim aktivnostima, a po potrebi treba sadržavati eventualnu traženu, dokaznu dokumentaciju.

Na zahtjev Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Pribislavec, podnositelj prijedloga dužan je dostaviti naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.

 

Prijedlozi se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom najkasnije do 12.08.2022. godine:

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Pribislavec

na adresu:
OPĆINA PRIBISLAVEC,
B. Radića 47, Pribislavec,
40000 Čakovec

Prijedlozi koji se ne dostave unutar ostavljenog roka, smatraju se zakašnjelima i neće se uzeti u razmatranje.

                                                                              Predsjednik Povjerenstva za javna priznanja
Matija Ladić, bacc.med.techn.

Prethodna Poziv mještanima na dostavu prijedloga i inicijativa
Skip to content