POZIV na javnu raspravu: izmjene i dopune UPU 9

Temeljem odredbe članka 94. i članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Odluke načelnika Općine Pribislavec od 20.07.2022.

OBJAVLJUJE SE
Održavanje javne rasprave o prijedlogu

I IZMJENE I DOPUNE Urbanističkog plana uređenja “PODRUČJA 9” U PRIBISLAVCU


Javni uvid u prijedlog I Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “PODRUČJA 9” u Pribislavcu započinje dana 28.06.2022. i traje do 07.07.2022. godine, a može se u navedenom terminu izvršiti u prostorijama Općine Pribislavec, Braće Radića 47, Pribislavec radnim danom od 7,00 – 15,00 sati. te na web stranicama (https://www.pribislavec.hr) Općine Pribislavec.

Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja, smjernica i mjera u okviru I izmjene i dopune navedenog urbanističkog plana uređenja održat će se 4.07.2022. god. (ponedjeljak) u vijećnici Općine Pribislavec (Braće Radića 47, Pribislavec) s početkom u 11,00 sati.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi u kojoj:

  • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog predmetnog prostornog plana, tijekom trajanja javnog uvida
  • mogu postavljati pitanja za vrijeme javnog izlaganja o predloženim rješenjima
  • mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik tokom javnog izlaganja
  • mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe najkasnije do 07.07.2022.god. na adresu: Općina Pribislavec, Jedinstveni upravni odjel, Braće Radića 47, Pribislavec 40000 Čakovec s naznakom „prilog javnoj raspravi“ ( prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi).

Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu predmetnog prostornog plana, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji je od utjecaja na prostorni plan. Krajnji rok za dostavu mišljenja javnopravnih tijela je 07.07.2022.god.

Pozivaju se zainteresirani da, na naprijed navedene načine, sudjeluju u javnoj raspravi o prijedlogu I izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “PODRUČJA 9” u Pribislavcu.

 

DOKUMENTI UPU 9

Prethodna Poziv i prijava za 6. Regionalni plac
Skip to content
axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet https://rollingspin.tumblr.com/ rollingspin rollingspin rollingspin bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 osototo osototo osototo osototo osototo osototo osototo situs toto https://www.osototo.id/ osototo osototo osototo https://municipalidadsalas.gob.pe/news/ https://bnb69.1securitysystems.co.uk/ https://axiebet.1securitysystems.co.uk/ https://osototo.1securitysystems.co.uk/ https://rollingspin.1securitysystems.co.uk/ https://pddikti.pn-lamongan.go.id/ https://siamik.pnc.ac.id/ https://ukbi.pa-sukabumi.go.id/ https://feedback.lfu.edu.krd/
axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet https://rollingspin.tumblr.com/ rollingspin rollingspin rollingspin bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 osototo osototo osototo osototo osototo osototo osototo situs toto https://www.osototo.id/ osototo osototo osototo https://municipalidadsalas.gob.pe/news/ https://bnb69.1securitysystems.co.uk/ https://axiebet.1securitysystems.co.uk/ https://osototo.1securitysystems.co.uk/ https://rollingspin.1securitysystems.co.uk/ https://pddikti.pn-lamongan.go.id/ https://siamik.pnc.ac.id/ https://ukbi.pa-sukabumi.go.id/ https://feedback.lfu.edu.krd/