Rezultati testiranja – referent općih poslova

Nakon provođenja oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pribislavec na određeno vrijeme za radno mjesto Referent općih poslova te provedenog testiranja dana 28.04.2022. godine, Povjerenstvo je nakon provedenog usmenog i pismenog dijela testiranja objavilo sljedeću rang listu:

  1. H.G. – 33,7
  2. N.K. – 28,9
  3. N.K.K. – 25,7
Prethodna Zabrana spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugog poljoprivrednog i šumskog otpada te loženje vatre u šumama i blizini šume
Skip to content