OBAVIJEST – PRE-KOM

Poštovani korisnici javne usluge sakupljanja otpada

Sa 01.05.2022. GKP PRE-KOM d.o.o. počinje pružati javnu uslugu sakupljanja otpada na području Općine Pribislavec.  Djelatnici PRE-KOM obišli su sve korisnike kategorije „KUĆANSTVO“ i dobili ste upute i kalendar odvoza otpada. Želja nam je da u suradnji korisnika usluge, Općine Pribislavec, i nas komunalaca i na području Vaše JLS ostvarimo ponajbolje rezultate  u RH odnosno želimo da Vaša Općina prestane plaćati poticajnu naknadu zbog nedovoljnog odvajanja otpada.

            Molimo Vas da odvajate otpad sukladno uputama i letcima koje ste dobili, za svaku nejasnoću možete se obratiti na telefon 040/321-246, 040/321-244 ili posjetite našu web stranicu http://www.pre-kom.hr/edukacija.html na kojoj ćete naći upute za odvajanje otpada.

Putem pitalice možete postaviti pitanje, ali i ima već pregršt odgovora pa pogledajte: http://www.pre-kom.hr/pitalica.html

            Svi korisnici koji se nisu još uvijek prijavili za uslugu sakupljanja otpada da to učine što prije (na gore navedene telefone) jer navedena usluga je obavezna za sve nekretnine za stanovanje na području Općine Pribislavec. Korisnici koji se neće prijaviti za uslugu sakupljanja otpada biti će prijavljeni komunalnom redaru koji će prema njima postupiti sukladno Odluci o komunalnom redu Općine Pribislavec.

Kratki podsjetnik za prva sakupljanja otpada sukladno kalendaru odvoza:

03.05.2022. godine sakuplja se miješani komunalni otpad. Crne spremnike stavite do 7 sati ispred svojih kuća.

10.05.2022. godine sakuplja se biootpada. Smeđe spremnike stavite do 7 sati ispred svojih kuća.

16.05.2022. godine ide sakupljanje glomaznog otpada na kućnom pragu te Vas molimo ako imate takav otpad da ga prijavite na gore navedene telefone 3 radna dana prije sakupljanja glomaznog otpada. Termini za sakupljanje glomaznog otpada ili granja nastaviti će se jednom mjesečno sukladno kalendaru odvoza otpada.

26.05.2022. godine sakuplja se korisni otpad plavi spremnici (papir i tetrapak), žuti spremnici (plastika) i vreće za metalnu i staklenu ambalažu. Sakupljanje se obavlja sa 3 komunalna vozila, a spremnike i vreće stavite ispred Vaših kuća do 7 sati.

Dobili ste upute i obavijesti o terminima sakupljanja koji će se dalje nastaviti prema kalendaru odvoza. Od 01.05.2022. godine koristite crne i smeđe spremnike sa oznakom PRE-KOM-a  te plave i žute spremnike sa oznakom EU, PRE-KOM ili PRIBISLAVEC, a za metalnu i staklenu ambalažu koristite PRE-KOM ove  vreće koje će Vam  se mijenjati puna za praznu.

Sve nejasnoće možemo riješiti zajedno na gore navedene telefone, također djelatnici Vaše Općine će Vam pomoći kako bi početnih problema bilo što manje.

Čuvajmo okoliš zajedno za naše najmlađe Vaš PRE-KOM Prelog i Općina Pribislavec.

NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI 

 

Ovim putem Vas obavještavamo da ukoliko do sad niste preuzeli kante za skupljanje i sortiranje otpada dužni ste ih preuzeti u roku od sedam (7) dana.Ukoliko ne preuzmete kante ili se ne očitujete pismenim putem postupit će se prema Zakonu o gospodarenju otpadom i o Odluci o komunalnom redu Općine Pribislavec.

Za dogovor oko preuzimanja kanti molim obratite se na broj telefona ili mail;

-SEKTOR GOSPODARENJA OTPADOM:
040/321-246 lidija.negovec@pre-kom.hr
040/321-244 tomislav@pre-kom.hr

Komunalno redarstvo Općine Pribislavec:
Mario Novak

Prethodna 12 novih stipendista Općine Pribislavec
Skip to content