Isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata

Korisnici koji imaju mirovinu do 1.500,00 kuna dobiti jednokratno novano primanje u iznosu od 1.200,00 kuna, oni s mirovinom od 1.500,01 do 2.000,00 kuna mirovine 900 kuna, s mirovinom od 2.001,00 do 3.000,00 kuna 600 kuna, a oni s mirovinom od 3.001,00 do 4.000,00 kuna dobit ce 400 kuna.

Korisnici mirovine kojima se isplaćuje i mirovine iz inozemstva trebaju do 30. lipnja 2022. dostaviti HZMO-u dokaz o iznosu mirovine za ožujak 2022. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja.

Dokaz može biti:
  • potvrda banke ili izvadak iz ban kovnog računa iz kojeg se vidi iznos mirovine koj i je uplatio inozemni nositelj za ožujak
  • potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine isplaćene za ožujak 2022. u neto iznosu.

Dokaz o iznosu mirovine za ožujak 2022. korisnici mogu dostaviti putem online obrasca, odnosno poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta uz tiskanicu za dostavu podataka o visini inozemne mirovine. Tiskanica se može preuzeti na internetskim stranicama HZMO-a, u područnim ustrojstvenim jedinicama HZMO-a ili kupiti u prodavaonicama Narodnih novina.

Korisnici mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu trebaju do 30. lipnja 2022. na online obrascu ili Tiskanici zo dostovu Podataka o visini inozemne mirovine označiti polje — lzjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu te tiskanicu potpisati i dostaviti HZM0-u.

Korisnicima hrvatske mirovine jednokratno novčano primanje isplatit ce se najkasnije u svibnju 2022., a korisnicima hrvatske i inozemne mirovine te korisnicima hrvatske mirovine, koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, jednokratno novčano primanje isplatit ce se najkasnije u srpnju 2022.

Prethodna Paljenje vuzmenke – povratak tradiciji
Skip to content