JAVNA NABAVA „Asfaltiranje ulice Antuna Mihanovića“

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave

U skladu sa člankom 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i
analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17, 144/20) Općina Pribislavec u
Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavila je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim
gospodarskim subjektima u postupku javne nabave za predmet nabave Asfaltiranje ulice Antuna
Mihanovića i dijela ulice Nikole Tesle u Pribislavcu (ev. Broj iz Plana nabave MN-1). Javno
savjetovanje otvoreno je od 19.02.2022. do 24.02.2022. godine.

Dokumentacija o nadmetanju
Nacrt ugovora
ESPD zahtjev – MN-1 (Asfaltiranje ulice Antuna Mihanovića, Nikole Tesle)
Troškovnik

Prethodna Javna nabava Općine Pribislavec
Skip to content