Predlaganje Programa javnih potreba u područjima: predškolskog odgoja i naobrazbe, školstva, športa, kulture i tehničke kulture, udruga građana, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Općine Pribislavec za 2021. godinu

Na temelju članka 57. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave („NN“, br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12 ), Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („NN“, br. 47/90, 27/93, 38/09 ), Zakona o tehničkoj kulturi („NN“ br. 76/93, 11/94 i 38/09, Zakona o ustanovama („NN“,br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („NN“, br. 10/, 107/07, 94/13 i Zakona o udrugama („NN“ br. 74/14.

Jedinstveni upravni odjel Općine Pribislavec

Objavljuje

JAVNI P O Z I V

 

za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: predškolskog odgoja i naobrazbe, školstva, športa, kulture i tehničke kulture, udruga građana, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Općine Pribislavec za 2021. godinu

1. VRSTA FINANCIJSKE POTPORE

1.1 Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga za provedbu javnih potreba u djelatnostima obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja, športa i tehničke kulture, socijalne skrbi i zdravstva, manifestacija te programa i potreba ostalih Udruga građana koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Pribislavec za 2021. godinu.

1.2 Program javnih potreba u djelatnosti obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja, športa i tehničke kulture, socijalne skrbi i zdravstva, manifestacija te programa potreba ostalih Udruga građana donosi Općinsko vijeće Općine Pribislavec.

Za financiranje programa/projekata/institucionalne podrške (dalje u tekstu: Program) u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 220.000,00 kuna.

Natječaj je otvoren do 5. ožujka 2021. godine

NATJEČAJNA  DOKUMENTACIJA

Skip to content