Prema rezultatima prvog popisa stanovništva koji je 1991.godine obavila Republika Hrvatska Pribislavec je imao 2746 stanovnika. Po vjeri u mjestu je bilo 2560 rimokatolika, dva pravoslavca , jedan musliman i 183 ostalih. Po nacionalnosti bilo je 2357 Hrvata, osam Slovenaca, pet Srba, 31 Jugoslaven i 345 ostalih.Obrazovna struktura stanovnika vidno se popravila. U mjestu je od 2.063 osobe starije od 15 godina, 38 njih imalo više obrazovanje, a 21 visoko obrazovanje.

Stanje osmišljeno 1963.i 1964. godine u političko-administrativnom smislu u Međimurju održalo do 30. prosinca 1992. godine kad je donesen Zakon o lokalnoj samoupravi i upravi, te Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Godine 1994 Pribislavec je postao dijelom Grada Čakovca, te se u mjestu oformio Mjesni odbor.

Prvi predsjednik Mjesnog odbora Pribislavec Rudolf Posavec još je 1996.godine sumirajući rezultate rada Mjesnog odbora Pribislavec unutar Grada Čakovca istaknuo vrlo dobre gospodarske i socijalne  prilike u mjestu. Veliki broj poduzeća i zanatskih radnji, te znatan broj zaposlenih svrstavao je Pribislavec u razvijeniji krug mjesta čakovečkog prstena. Pribislavec je tada, osim kanalizacije i nogostupa, imao riješene sve ostale komunalne i infrastrukturne probleme.Te je godine u Pribislavcu živjelo i oko 450 Roma. Oni su sredstvima Mjesnog odbora Pribislavec dobili vodovod, te su im, uz ranije instaliranu električnu struju, bitno poboljšani opći uvjeti života.

Pribislavec je prema popisu stanovnika 2001.godine imao 2.902 stanovnika. U mjestu je 836 kućanstava i 831 stan za stalno stanovanje. Na radu u inozemstvu je 68 stanovnika.Poljoprivredom se bavilo ukupno 111 stanovnika. Nitko na svom poljoprivrednom gospodarstvu nije zapošljavao radnike. Starijih od 10 godina bilo je 2474 stanovnika, a od toga nepismenih je bilo čak 60. Ipak, obrazovna struktura i dalje je sve bolja i bolja.Njih 35 ima više obrazovanje.Dodiplomski stručni studij završilo je 15 stanovnika, sveučilišni dodiplomski studij 32 stanovnika, a troje stanovnika ima završeni magisterij.U Pribislavcu je 2001.godine bilo 796 stanova u kojima se smjestilo 823 kućanstva. U 758 stanova uvedena je struja, 709 vodovod, 701 ima kanalizaciju, a 419 centralno grijanje.kupaonicu ima 677 stanova. Tek je 34 stana, ili manje od 5 %,  bez kuhinje, kupaonice i zahoda. Od tih 796 stanova 59 su jednosobni, 159 dvosobni, 188 trosobni, 275 četverosobni, 75 peterosobni, 26 šesterosobni, 9 sedmerosobni i 5 stanova ima osam ili više soba. Samo dva stana u vlasništvu su pravnih osoba, a ostalih 794 u vlasništvu su fizičkih osoba.

Izvori informacija
– Josip Bedeković Natale solum, 1752 god.
– Josip Črep,Feštetići posljednji grofovi  Međimurja
– Vladimir Kalšan Pribislavec 1367-2005
– Vladimir Kapun Međimurje 1918

Informacije prikupio i uredio:
– Saša Rakić

Skip to content