1718

Uoči dolaska Čakovečkog vlastelinstva u posjed čeških grofova Althan, komorski su službenici boravili u Međimurju i vrlo pažljivo popisali i procijenili sve posjede i prava Vlastelinstva

Iz toga vremena sačuvala se i organizacijska shema uprave u Međimurju. Pribislavec ( Villas Pribiszlavecz) je 1718. godine bio u sastavu Judikata Sancti Michaelis, zajedno sa selima Mihovljan, Ivanovec, Donji Štefanec, Gornji Štefanec, Svaska Ves, Kuršanec, Strahoninec, Gornji Vidovec i Gornji Pustakovec.

1775

Pribislavec je imao 49 poreznih obveznika i ubrajao se u veća naselja u Međimurju

Od tih 49 poreznih obveznika 40 ih se nalazilo u statusu kmetova. Ostali su inquilini, ili želiri, odnosno zakupnici manjih posjeda, ili pak subinquilini, dakle oni bez posjeda. Zanimljivo je da je te 1772. godine u Pribislavcu bile samo dvije djevojke starije od 16 godina. To je bila uobičajena stvar u Međimurju u to vrijeme jer se na djevojke starije od 16 godina plaćao porez, pa su se Međimurke vrlo rano udavale. U obradi polja seljaci u Pribislavcu su se koristili manje volovima, a više konjima.Te je godine u selu bilo 8 volova i 94 konja.Krava je bilo 54, a junica 9. Brojka od čak 94 konja na 49 poreznih obveznika govori da su stanovnici Pribislavca bili za tadašnje prilike dosta imućni. Godine 1779.u Pribislavcu su bile 53 kuće i 408 stanovnika.

1786

Pribislavec je imao 55 kuća u kojima je živjela 61 obitelj

Ukupno je bilo 392 stanovnika od toga 189 ženskih. U selu je živjelo devet osoba plemićkog podrijetla i jedan obrtnik. Od 203 muških stanovnika do 12 godina starosti bilo ih je 51, a od 13 do 17 godina 23. Oženjenih je bilo 67, a neoženjenih i udovaca 136. Izvan Pribislavca, ali u zemlji, živjelo je 12 Pribislavčana. U Pribislavcu pak su živjela četvorica stranaca.

1799

Sluge i sluškinje

Slugu je imao Ivan Bistrović, sluškinju Jakob Mihalic, a Josip Masten je imao i slugu i sluškinju. U selu je bila samo jedna djevojka starija od 16 godina. Bila je to kćerka pokojnog Andrije Zadravca.

1828

62 kuće u kojima je živjelo ukupno 479 stanovnika

Svi su stanovnici bili rimokatolici.Židova i protestanata u selu nije bilo.

1869

Mađarske statistike

Pribislavec je 1869.godine prema službenim mađarskim državnim statistikama imao 634 stanovnika. Prema statistici Zagrebačke nadbiskupije Pribislavec je 1868.godine imao 620 stanovnika i svi su bili rimokatoličke vjere. U mjestu nije bilo nikakvog sakralnog objekta.

1880

831 stanovnika

Pribislavec je imao 831 stanovnika i svi su stanovnici bili po vjeri rimokatolici.Prema nacionalnom sastavu prilike su bile slijedeće. U mjestu je bilo 768 Hrvata, 12 Mađara i 12 Nijemaca, a 39 stanovnika nije se nacionalno izjasnilo

1890

Prva židovka

Iz popisa stanovništva 1890.godine vidljivo je da se u Pribislavec doselila jedna židovska obitelj od četiri člana. Jedan stanovnik Pribislavca bio je evangelik, a svi ostali, njih 949, bili su katolici.Po nacionalnosti 919 je bilo Hrvata, 29 Mađara i 6 Nijemaca.

1900

Međimurje ima 95 naselja i 9 brježnih kotara.

Pribislavec je službeno nosio mađarsko ime ZALAÚJVAR. Imao je 1017 stanovnika, 509 muških i 508 ženskih. Za hrvatski kao materinju jezik izjasnilo se 972 mještana, mađarski 44, njemački 1. Mađarski jezik govorilo je 123 mještana. Po vjeri bilo je 1009 rimokatolika i 8 Židova.Čitati i pisati znalo je 555 ludi.U selu su bile 164 kuće. Zidanih je bilo 60, od nabijene ilovače 25, a drvenih 79. Crijepom pokrivenih kuća bilo je 56, a 108 ih je bilo pokrivenih šopom.

1910

Općina Čakovec

Pribislavec je 1910.godine selo u općini Čakovec okolica. Ima 1121 stanovnika.

1953

2028 stanovnika koji su živjeli u 480 domova

Samo mjesto Pribislavec imalo je 469 domova i 1978 stanovnika, a naselje Steržan 11 domova i 50 stanovnika.Bilo su ukupno 962 muška i 1066 ženskih stanovnika. Pismenih i starijih od 10 godina bilo je 1469, a kao poljoprivredno stanovništvo vodilo se njih 1118. Aktivno stanovništvo prema vrsti djelatnosti navedeno je na slijedeći način: u rudarstvu je bavio 1 stanovnik, u industriji 170, poljoprivredi 655, šumarstvu 1, građevinarstvu 72, prometu 26, obrtu 75 uslugama 2, osoba s osobnim prihodom bilo je 37, a uzdržavanih 892.

1971

2354 stanovnika, 1147 muških i 1207 ženskih

Po nacionalnosti 2283 je bilo Hrvata, tri Mađara, osam Slovenaca, sedam Srba, jedan Jugoslaven i 52 ostalo ili nepoznato. U mjestu je bilo 613 domaćinstava, te 543 stanova. Sto se starosti stanova tiče prilike su bile slijedeće: do 1918. godine bilo je izgrađeno 42 stana, između 1918. – 1945. 148 stanova, 1946. – 1960. Izgrađeno je 161 stan, a nakon 1960. godine 183 stana. Električnu struju i vodovod imalo je 147 stana, samo električnu struju 376, a 19 stanova je bilo bez ikakvih instalacija. Zaposleno je bilo 678 ljudi od toga 114 u inozemstvu. Mjestu pripada i naselje Stržan.Pribislavec je sjedište mjesne zajednice (MZ).U mjestu je bilo 66 konja, 838 goveda i 1159 svinja.Mjesni ured za Pribislavec bio u Čakovcu.Od 613 domaćinstava 140 ih je imalo kućni vodovod i vodu u stanu, a 22 vodu iz kućnog vodovoda u dvorištu.Vodom iz bušenog bunara u dvorištu (pumpa) koristilo se 302 domaćinstva, a 14 njih izvan dvorišta.Kopani bunar u dvorištu imalo je 124 domaćinstva, a 7 domaćinstva je koristilo kopani bunar izvan svog dvorišta.Tri domaćinstva su navela da se vodom opskrbljuju iz potoka.Čak 535 domaćinstva Pribislavca koristilo je klozet u dvorištu.

1981

712 domaćinstava, 2568 stanovnika

. Hrvata je bilo 2275, Slovenaca sedam, Srba 5, Jugoslavena 65, onih koji su se regionalno izjasnili devet i ostalih 207. U selu je bilo 423 goveda, 1072 svinje, 2 ovce, te 5035 komada razne peradi. Stanovnici Pribislavca imali su 62 traktora i obrađivali 576 hektara površine.Radnika je bilo 868, učenika srednjoškolaca 105, a studenata 14. Prema obrazovnoj strukturi stanovništva starijeg od 15 godina kojeg je bilo 1914 stanje je u Pribislavcu bilo slijedeće: Bez školske spreme 87, s nezavršenim osnovnim obrazovanjem 928, s osnovnim obrazovanjem (osam razreda osnovne škole) 423. Srednje obrazovanje imalo je ukupno 447 stanovnika. Od toga kvalificiranih i visokokvalificiranih radnika bilo je 314, ga završenom gimnazijom 10, srednje stručno obrazovanje imalo je 83, a završeno srednje usmjereno obrazovanje 40 stanovnika, Više obrazovanje imalo je 20, a visoko obrazovanje 3 stanovnika Pribislavca.

1991

2746 stanovnika

Po vjeri u mjestu je bilo 2560 rimokatolika, dva pravoslavca , jedan musliman i 183 ostalih. Po nacionalnosti bilo je 2357 Hrvata, osam Slovenaca, pet Srba, 31 Jugoslaven i 345 ostalih. Obrazovna struktura stanovnika vidno se popravila. U mjestu je od 2.063 osobe starije od 15 godina, 38 njih imalo više obrazovanje, a 21 visoko obrazovanje.

2001

2902 stanovnika, 836 kućanstava i 831 stan za stalno stanovanje

Na radu u inozemstvu je 68 stanovnika. Poljoprivredom se bavilo ukupno 111 stanovnika. Nitko na svom poljoprivrednom gospodarstvu nije zapošljavao radnike. Starijih od 10 godina bilo je 2474 stanovnika, a od toga nepismenih je bilo čak 60. Ipak, obrazovna struktura i dalje je sve bolja i bolja. Njih 35 ima više obrazovanje. Dodiplomski stručni studij završilo je 15 stanovnika, sveučilišni dodiplomski studij 32 stanovnika, a troje stanovnika ima završeni magisterij. U Pribislavcu je 2001. godine bilo 796 stanova u kojima se smjestilo 823 kućanstva. U 758 stanova uvedena je struja, 709 vodovod, 701 ima kanalizaciju, a 419 centralno grijanje. kupaonicu ima 677 stanova. Tek je 34 stana, ili manje od 5 %, bez kuhinje, kupaonice i zahoda. Od tih 796 stanova 59 su jednosobni, 159 dvosobni, 188 trosobni, 275 četverosobni, 75 peterosobni, 26 šesterosobni, 9 sedmerosobni i 5 stanova ima osam ili više soba. Samo dva stana u vlasništvu su pravnih osoba, a ostalih 794 u vlasništvu su fizičkih osoba.

Izvori informacija
– Josip Bedeković Natale solum, 1752 god.
– Josip Črep,Feštetići posljednji grofovi  Međimurja
– Vladimir Kalšan Pribislavec 1367-2005
– Vladimir Kapun Međimurje 1918

Informacije prikupio i uredio:
– Saša Rakić

Skip to content