Međimurci su se masovno pridružili NOP i dali veliki prilog pobjedi antifašizma na ovim prostorima.  Svoj prilog dali su i mještani Pribislavca.

Rusko ratno zrakoplovstvo bombardiralo je Čakovec 31.ožujka 1945. godine. U tom zračnom napadu srušeno je i oštećeno nekoliko kuća u današnjoj Ulici kralja Tomislava Bombom  je pogođen njemački transportni vlak na pruzi između Glavnog kolodvora i postaje Buzovec. Rusko je zrakoplovstvo bombardiralo Čakovec i 3.travnja u času kada se njemačka i mađarska vojska iz njega užurbano povlačila prema Štrigovi. Naime, Nijemci nisu branili Čakovec, već su ga napustili onesposobivši uređaje na Glavnom željezničkom kolodvoru, te pogonske strojeve i kotlovnice industrijskih pogona. Obrambenu liniju uspostavili su na zapadnim granicama Međimurja od Gibine do Trnovca s najjačim fortifikacijama kod Štrigove. U Čakovec su bez borbe 6.travnja 1945. godine najprije iz pravca Preloga umarširale bugarske trupe, potom ruske trupe Crvene armije iz pravca Pribislavca, a odmah iz njih u Čakovec su ušle postrojbe Kalničkog partizanskog odreda Hrvatske.

Ustav 1963.uvodi instituciju mjesne zajednice (MZ). Tijekom 1963. i 1964. godine, nakon izmjene Statuta općine Čakovec, osnovane su u Međimurju 63 mjesne zajednice. Na zborovima birača podnio se izvještaj o radu mjesnog odbora, te se donijela odluka o osnivanju mjesne zajednice. Potom se obavio izbor delegata u savjete mjesnih zajednica.

 Samodoprinos je bio i oblik utjecaja građana na razvoj sredine u kojoj su živjeli jer su vlastitim sredstvima usmjeravali taj razvoj. Gotovo svi komunalni objekti, objekti infrastrukture, školske zgrade, dječji vrtići, zdravstveni objekti i niz drugih sadržaja u svim međimurskim mjestima izgrađeni su samodoprinosom.

Adaptacija Zadružnog doma za potrebe škole, te uređenje prostorija za rad društvenih i kulturnih organizacija, uz početak izgradnje «Parka mladosti», bila je glavna preokupacija Pribislavčana tijekom 1963. godine. U «Parku mladosti» planiralo se izgraditi terene za sve sportove, od nogometa do staze za mototrke. «Društvo naša djeca» u Pribislavcu iniciralo je izgradnju i uređenje dječjeg vrtića. Ipak, realizacija te ideje pričekat će još gotovo deset godina. Tada se među mladima u Pribislavcu mnogo govorilo i o uređenju kino dvorane i čitaonice.

Izvori informacija
– Josip Bedeković Natale solum, 1752 god.
– Josip Črep,Feštetići posljednji grofovi  Međimurja
– Vladimir Kalšan Pribislavec 1367-2005
– Vladimir Kapun Međimurje 1918

Informacije prikupio i uredio:
– Saša Rakić

Skip to content