Provedbeni program Općine Pribislavec za razdoblje 2021. do 2025. godine kratkoročni je akt strateškog planiranja koji je povezan s mandatnim razdobljem načelnika i proračunom Općine.

Provedbeni program definira aktivnosti, mjere, ciljeve i razvojne projekte Općine, te se njime u bitnom izražava plan djelovanja izvršne vlasti za vrijeme trajanja mandatnog razdoblja.

U navedenom periodu plan za Općinu Pribislavec je realizirati nekoliko strateških projekata koji će dugoročno pozicionirati Općinu kao mjesto gospodarskog, kulturnog i turističkog rasta i razvoja.

Najvažnije strateške investicije su rekonstrukcija dvorca Feštefić, pokretanje radova na području Zračne luke Pribislavec te izgradnja školske sportske dvorane i novog dječjeg vrtića. Od iznimne važnosti je što skorije pokretanje djelatnosti u Poslovnom parku Međimurje te samim time proširenje Industrijske zone i stvaranje novih gradilišta za nove stanovnike našeg mjesta.

Također, od manjih, ali ne manje važnih projekata predstoji nam rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica, zamjena postojeće rasvjete LED rasvjetom, rekonstrukcija dječjih igrališta te izvedba optičkog kabla. Nastaviti ćemo s ulaganjima u objekte u vlasništvu Općine, u komunalnu infrastrukturu uz tendenciju poboljšanja sigurnosti na prometnicama.

U narednom periodu planirana je sanacija divljeg odlagališta na području romskog naselja Pribislavec koja iziskuje velika materijalna sredstva, ali i ljudske resurse.
Pribislavec svojim geografskim položajem ima veliki potencijal postati i razviti se u poželjnu destinaciju u gospodarskom, sportskom i turističkom smislu.

Skip to content