Općina Pribislavec donijela je Odluku o socijalnoj skrbi kojom se utvrđuju uvjeti, način i postupak za ostvarivanje socijalnih prava.

Korisnici socijalne skrbi su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Općini Pribislavec, a mogu biti samci ili obitelji. Općina Pribislavec dodjeljuje prava i pomoć korisnicima za podmirenje troškova stanovanja, pravo na jednokratnu pomoć, pravno na jednokratnu novčanu pomoć za rođenje djeteta, te druga prava i pomoći.

Centar za socijalnu skrb Čakovec djeluje i za područje Općine Pribislavec, a predstavlja javnu ustanovu koja odlučuje o pravima iz socijalne skrbi i pruža socijalne usluge posebno osjetljivim skupinama građana kao što su: maloljetna djeca bez roditelja, maloljetna djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju, djeca i mladi s problemima u ponašanju, invalidne osobe, starije i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve obiteljskog nasilja, obitelji pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Općina Pribislavec omogućuje roditeljima podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć povodom rođenja djeteta u obliku DM Bona u vrijednosti od 500kn.

Ukoliko roditelji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje naknade sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Općine zahtjev će dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu sa potrebnom dokumentacijom.

Članovi socijalnog vijeća:

Alenka Novak, predsjednica
Nada Hatlak, članica
Nikola Lepen, član
Bruno Matotek, član
Jagoda Okreša. član

Skip to content