Općina Pribislavec, kao porezno tijelo, samostalno naplaćuje vlastite prihode. Općini Pribislavec pripadaju sljedeći općinski porezi:

Porez na potrošnju alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića plaća se po stopi 3%

Porez na korištenje javnih površina na području Općine Pribislavec plaćaju pravne i fizičke osobe korisnici javnih površina za čije je korištenje izdano rješenje o korištenju javnih površina od strane Jedinstvenog upravnog odjela kao i osobe koje ne ishode rješenje o korištenju javnih površina a koriste ih. Obračun se radi po posebnim propisima iz odluke o lokalnim porezima.

Odluke o lokalnim porezima

19. listopada 2017.

Skip to content