Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Pribislavec.

Na području Općine obavljaju se komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture:

 1. održavanje nerazvrstanih cesta
 2. održavanje javnih zelenih površina
 3. održavanje građevina, uređaja i predmeta  javne namjene
 4. održavanje čistoće javnih površina

Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina

 • Poboljšanje uvjeta za redovito korištenje nerazvrstanih cesta na području Općine Pribislavec
 • Povećanje stupnja sigurnosti prometovanja nerazvrstanim cestama
 • Omogućavanje vršenja radova na investicijskom održavanju nerazvrstanih cesta.
 • Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Pribislavec,
 • Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Pribislavec,
 • Zakon o cestama,
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu,
 • Zakon o prostornom uređenju,
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama
 • Ophodnju ceste,
 • Čišćenje kolnika,
 • Košnju trave i održavanje zelenila uz prometnice
Skip to content