PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKU LISTU ZA DOPUNSKI IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRIBISLAVEC IZ REDA PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Skip to content