20. travnja 2023. - Objavljeno u Jednostavna nabava
  • 5.1. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Izrada projektne dokumentacije - vrtić - ponovljeni postupak pdf (105kb) [ Preuzmi ]
  • 5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - izrada projekta za rekonstrukciju dječjeg vrtića - ponovljeni postupak pdf (50kb) [ Preuzmi ]
  • 4. Odluka o početku postupka jednostavne nabave - izrada projekta za rekonstrukciju dječjeg vrtića - ponovljeni postupak pdf (70kb) [ Preuzmi ]
  • 3. Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave - izrada projekta za rekonstrukciju dječjeg vrtića pdf (73kb) [ Preuzmi ]
  • 2. Odluka o početku postupka jednostavne nabave - izrada projekta za rekonstrukciju dječjeg vrtića pdf (70kb) [ Preuzmi ]
Skip to content