Natječaj: za projekt Evo me 3!

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014. -2020., ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III, Broj poziva: UP.02.1.1.16, projekt Evo me 3!, kodni broj: UP.02.1.1.16.0028, Centar za pomoć u kući Međimurske županije (svojstvo: nositelj projekta) objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Gerontodomaćica
(9 osoba, određeno vrijeme, puno radno vrijeme)

Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme – 6 mjeseci, probni rok u trajanju od mjesec dana.

Opis posla:

 • Održavanje čistoće stambenog prostora,
 • Dostava, nabava namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • Organiziranje prehrane, priprema obroka u kućanstvu korisnika,
 • Pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
 • Podrška pri socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava,
 • Pružanje podrške korisnicima kroz razgovor i druženje,
 • Primjena uputa iz sigurnosti na radu i sigurnosti od požara.

Uvjeti:

 • Punoljetnost
 • Završeno najviše srednjoškolsko obrazovanje
 • Osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a, bez obzira na duljinu prijave

Prednost pri zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina i to pod uvjetom da dostave odgovarajuću dokaznu dokumentaciju i to:

Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica

Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/ potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju

Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

Beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

Pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine

Mjesto rada:

 • Općina Donja Dubrava – 1 osoba
 • Općina Donji Vidovec – 1 osoba
 • Općina Kotoriba – 2 osobe
 • Općina Sveta Marija – 2 osobe
 • Općina Pribislavec – 1 osoba
 • Općina Belica – 1 osoba
 • Općina Goričan – 1 osoba

Ciljana skupina natječaja su nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem, prijavljene u evidenciji HZZ-a Čakovca, s naglaskom na starije i dugotrajno nezaposlene žene s područja općine Donja Dubrava, Donji Vidovec, Kotoriba, Sveta Marija, Pribislavec, Belica i Goričan.

Od kandidatkinja se očekuje visoka razina predanosti i odgovornosti prema radu, komunikativnost, senzibilitet za rad sa starijim i/ili nemoćnim osobama, pouzdanost i povjerljivost. Poželjno je iskustvo u radu na sličnim poslovima.

Potrebna dokumentacija za prijavu na natječaj:

 • Zamolba za posao
 • Životopis
 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslika dokaza o završenoj školi
 • Potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave natječaja)
 • Vlastoručno potpisana Izjava kandidatkinje da je suglasna sa svim uvjetima natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja (Izjavu je moguće preuzeti OVDJE)
 • Potvrda o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)
 • Potvrda o podacima o stažu
 • Obrazac prijave za krajnje korisnike dostupan je u prostorima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pribislavec, u uredovno radno vrijeme te u privitku ove objave.

Kandidatkinje dostavljaju preslike, a prije sklapanja ugovora o radu dužne su predočiti originalnu dokumentaciju. Izjava o suglasnosti za kandidatkinje dostupna je na internetskim stranicama Centra za pomoć u kući Međimurske županije a može se preuzeti i u prostorijama Centra za pomoć u kući Međimurske županije.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati. Kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete Natječaja biti će pozvane na razgovor.

Prijava na Natječaj dostavlja se osobno ili poštom na adresu Centar za pomoć u kući Međimurske županije, Dr. Ivana Novaka 38, 40 000 Čakovec najkasnije do 23. siječnja 2023. godine do 12 sati  s obveznom naznakom na omotnici „za Natječaj Evo me 3!“.

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem elektroničke pošte: info@pomocukuci-mz.eu ili na 099/209-26-13 – Frana Lana Kanoti, ravnateljica

Prethodna Čestitka
Skip to content
axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet https://rollingspin.tumblr.com/ rollingspin rollingspin rollingspin bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 osototo osototo osototo osototo osototo osototo osototo situs toto https://www.osototo.id/ osototo osototo osototo https://municipalidadsalas.gob.pe/news/ https://bnb69.1securitysystems.co.uk/ https://axiebet.1securitysystems.co.uk/ https://osototo.1securitysystems.co.uk/ https://rollingspin.1securitysystems.co.uk/ https://pddikti.pn-lamongan.go.id/ https://siamik.pnc.ac.id/ https://ukbi.pa-sukabumi.go.id/ https://feedback.lfu.edu.krd/
axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet https://rollingspin.tumblr.com/ rollingspin rollingspin rollingspin bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 osototo osototo osototo osototo osototo osototo osototo situs toto https://www.osototo.id/ osototo osototo osototo https://municipalidadsalas.gob.pe/news/ https://bnb69.1securitysystems.co.uk/ https://axiebet.1securitysystems.co.uk/ https://osototo.1securitysystems.co.uk/ https://rollingspin.1securitysystems.co.uk/ https://pddikti.pn-lamongan.go.id/ https://siamik.pnc.ac.id/ https://ukbi.pa-sukabumi.go.id/ https://feedback.lfu.edu.krd/