Poziv mještanima na sudjelovanje u planiranju proračuna za razdoblje od 2023. – 2025. godine

Sudjelovanje mještana u planiranju i korištenju proračunskih sredstava na području Općine Pribislavec, odnosno participativno budžetiranje, koje se u svijetu sve više promovira kao jedan od važnih načina uključivanja mještana u rad lokalne samouprave, omogućeno je u Općini Pribislavec kroz model Obrazac, odnosno mještani svoje prijedloge vezane uz proračun mogu slati ispunjavajući obrazac za sudjelovanje u planiranju i donošenju proračuna, koji mogu ispuniti i poslati poštom, ili dostaviti u poštanski sandučić na adresu:

Općina Pribislavec
Braće Radića 47, Pribislavec, 40000 Čakovec
Uz napomenu: Sudjelovanje mještana u planiranju i donošenju proračuna za 2023.-2025. godinu
ili na e-mail: info@pribislavec.hr

Navedeni obrazac molimo dostaviti najkasnije do 31.10.2022. godine Općina Pribislavec poziva mještane da ispunjavanjem objavljenog obrasca za sudjelovanje, svojim komentarima i prijedlozima se uključe u planiranje proračuna za iduću godinu. Svi prijedlozi će biti razmotreni.

Sudjelovanje mještana u planiranju i donošenju proračuna važno je kako bi se proračunska sredstva već u fazi planiranja samog proračuna usmjerila u projekte i programe koji bi bili u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni sa potrebama mještana Općine Pribislavec i njihovim iskazanim stavovima.

Ovakvo sudjelovanje mještana Općine Pribislavec još je jedan korak u podizanju razine transparentnosti rada same Općine, ali i alat za izravnu komunikaciju između mještana i općinskog načelnika te Jedinstvenog upravnog odjela.

 

OBRAZAC – PRORAČUN

Prethodna Kreće rekonstrukcija pješačko-biciklističke staze
Skip to content