Kako do jednokratne novčane pomoći od države

Osim novih mjera za ublažavanje rasta cijena energenata, sustav socijalne skrbi još od prije za najsiromašnije članove društva priznaje pravo na jednokratnu novčanu pomoć. [dnevnik.hr]
Oni najsiromašniji, i prije ovog inflatornog udara, imaju pravo na jednokratnu naknadu. Može se dobiti novčana naknada ili se osobi može priznati pravo na naknadu u naravi.

U Ministarstvu za socijalnu skrb objašnjavaju u kojim slučajevima se naknada priznaje:

  • samcu ili kućanstvu koje zbog materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i sl.
  • obitelji zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće
  • korisniku prava na smještaj u udomiteljsku obitelj koji je učenik osnovne ili srednje škole za kupnju obveznih školskih udžbenika, ako to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi
  • korisnicima privremenog smještaja u kriznim situacijama radi naknade troškova prijevoza u mjesto prebivališta, vlastitu ili udomiteljsku obitelj, dom socijalne skrbi, kod drugog pružatelja usluge odnosno drugu ustanovu
  • Centar za socijalnu skrb može iznimno priznati jednokratnu naknadu korisnicima usluge smještaja, odnosno organiziranog stanovanja u slučaju ako ta potreba nije zadovoljena u okviru usluge smještaja, organiziranog stanovanja ili naknade ostvarene po drugoj osnovi

Koliko iznosi jednokratna naknada

Ukupni iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj godini ne može biti više od 2500 kuna za samca, odnosno 3500 kuna za kućanstvo.
Jednokratna naknada može se priznati u naravi ako Centar za socijalnu skrb utvrdi da postoji osnovana pretpostavka da korisnik novac neće koristiti namjenski.

Jednokratna naknada do 10.000 kuna 

Jednokratna naknada može se isplatiti i u većem iznosu. No Centru za socijalnu skrb za to je potrebna prethodna suglasnost Ministarstva socijalnog sustava. Kad primi takav zahjev, Ministarstvo ima 15 dana da donese odluku.
Uvećana jednokratna naknada može se priznati u najvišem iznosu do 10.000 kuna“, napominju.

Jednokratna naknada za pogrebne troškove

Jednokratna naknada za pogrebne troškove priznaje se za pogreb osobe koja nema zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja na temelju sklopljenog ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, i to:

  • za pogreb osobe koja je u trenutku smrti korisnik prava ili član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu i
  • za pogreb osobe koja je u trenutku smrti korisnik smještaja ili organiziranog stanovanja

Centar za socijalnu skrb će za osobu koja ima prihod ili imovinu zatražiti povrat pogrebnih troškova od njegovih nasljednika.

Jednokratna naknada za pogrebne troškove priznat će se do iznosa osnovnih troškova pogreba u mjestu smrti  ili mjestu pogreba. U iznos se ubrajaju i troškovi prijevoza pokojnika.

Naknadu isplaćuje nadležni Centar za socijalnu skrb. Može je isplatiti fizičkoj ili pravnoj osobi koja je podmirila troškove pogreba ili pogrebnom poduzeću.

Gdje predati zahtjev?

Zahtjev za jednokratnu naknadu podnosite nadležnim Centru za socijalnu skrb.

Izvor: Dnevnik.hr

Prethodna BIMEP 2022 – biciklima međimurskim putevima
Skip to content