Raspored odvoza komunalnog otpada – siječanj – travanj 2022

Od datuma 01. svibnja 2022. odvoz komunalnog otpada na području Općine Pribislavec obavljat će PRE-KOM Prelog

Prethodna JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Općine Pribislavec
Skip to content