ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava prema Programu javnih potreba udruga i organizacija civilnog društva Općine Pribislavec u 2021. godini

Na osnovu članka 33. Statuta Općine Pribislavec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/13), Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Pribislavec za 2021. godinu, te prijedloga Stručnog povjerenstva za procjenu programa i projekata udruga civilnog društva sufinanciranih iz proračuna Općine Pribislavec u 2021. godini, općinski načelnik Općine Pribislavec dana 7. srpnja 2021. godine, donosi

O D L U K U

o dodjeli financijskih sredstava prema Programu javnih potreba udruga i organizacija civilnog društva Općine Pribislavec u 2021. godini

Članak 1.
Na temelju Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba Općine Pribislavec od 5. veljače 2021. godine Općina Pribislavec, nakon mišljenja i prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekata udruga i organizacija civilnog društva s područja Općine Pribislavec, pristupa potpisivanju Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za odobrene programe i projekte.

Članak 2.
Općina Pribislavec će tijekom 2021. godine dodijeliti iz Proračuna sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u kulturno-zabavnim aktivnostima, sportsko- rekreativnim aktivnostima, socijalnim i drugim aktivnostima.


Ukupno je prema Programu javnih potreba udruga i organizacija civilnog društva Općine Pribislavec u 2021. godini potpisano Ugovora u iznosu od 160.400,00 kuna.


Članak 3.
Sa ovlaštenim predstavnicima korisnika iz članka 2. ove Odluke općinski načelnik će zaključiti Ugovore o dodjeli sredstava u kojim će se definirati međusobna prava i obveze raspolaganja sa odobrenim sredstvima, način izvršenja, te obveze izvješćivanja i druge aktivnosti temeljem odredbi Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Pribislavec kojeg je donijelo Općinsko vijeće.

PREGLED CIJELE ODLUKE

Prethodna Priznanje za proračunsku transparentnost u razdoblju studeni 2020. – travanj 2021. godine
Skip to content
axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet https://rollingspin.tumblr.com/ rollingspin rollingspin rollingspin bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 osototo osototo osototo osototo osototo osototo osototo situs toto https://www.osototo.id/ osototo osototo osototo https://municipalidadsalas.gob.pe/news/ https://bnb69.1securitysystems.co.uk/ https://axiebet.1securitysystems.co.uk/ https://osototo.1securitysystems.co.uk/ https://rollingspin.1securitysystems.co.uk/ https://pddikti.pn-lamongan.go.id/ https://siamik.pnc.ac.id/ https://ukbi.pa-sukabumi.go.id/ https://feedback.lfu.edu.krd/
axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet axiebet https://rollingspin.tumblr.com/ rollingspin rollingspin rollingspin bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 bnb69 osototo osototo osototo osototo osototo osototo osototo situs toto https://www.osototo.id/ osototo osototo osototo https://municipalidadsalas.gob.pe/news/ https://bnb69.1securitysystems.co.uk/ https://axiebet.1securitysystems.co.uk/ https://osototo.1securitysystems.co.uk/ https://rollingspin.1securitysystems.co.uk/ https://pddikti.pn-lamongan.go.id/ https://siamik.pnc.ac.id/ https://ukbi.pa-sukabumi.go.id/ https://feedback.lfu.edu.krd/