Drustveni Dom

 

 

 

 

UDVDR

 

U tijeku su radovi sanacije vanjskih zidova protiv vlage  na objektu društvenog doma u Pribislavcu, radovi su financirani od strane Ministarstva kulture RH u sklopu programa Javnih potreba u kulturi. Također je  napravljena i  adaptacija ulaznog prostora  UDVDR u sklopu objekta društvenog doma Pribislavec.