REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIBISLAVEC

Jedinstveni upravni odjel

KLASA:350-02/14-01/4

URBROJ: 2109/26-14-01

Pribislavec, 29.12.2014. g.

Načelnica Općine Pribislavec temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 37/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 188. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) objavljuje,

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine PRIBISLAVEC –

Prijedlog plana

(Službeni glasnik Međimurske županije broj: 09/13.)

Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pribislavec - ( u daljnjem tekstu Prijedlog plana) trajat će 15 dana,

od 13. siječnja do 28. siječnja 2015. godine

Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 15. siječnja (četvrtak) 2015. godine u 10,00 sati, u prostorijama Općine Pribislavec(Braće Radića 47, Pribislavec).

Poziva se javnost - sudionici u javnoj raspravi, da temeljem izlaganja i uvida u izloženi materijal koji se može vidjeti radnim danom od 08,00 do 15,00 sati u prostorijama Općine Pribislavec (Braće Radića 47, Pribislavec – Vijećnica na I. katu), prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana, osim na javnom izlaganju, bilo upisom u knjigu javnog uvida ili u pisanom obliku, dostave najkasnije do 28. siječnja 2015. na adresu Općine Pribislavec.

Primjedbe koje nisu čitko potpisane s adresom predlagatelja ili su dostavljene poslije zakazanog roka, neće se razmatrati.

 

 

Provoditelj Javne rasprave

Jedinstveni upravni odjel

Pročelnik

Vladimir Brozović