Načelnica Višnja Ivačić gostovala je u emisiji Pravi smjer - VTV , vezano uz aktualne teme u Općini Pribislavec intervju načelnice možete pogledati na LINKU od 15:50 minute.

 

Slikovni rezultat za natječaj za studente

N A T J E Č A J  ZA  DODJELU  STIPENDIJA  ZA  AKADEMSKU  2017/2018.  GODINU  REDOVITIM  STUDENTIMA

Zapisnik možete pročitati OVDJE.

Jedinstveni upravni odjel Općine Pribislavec objavljuje Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: predškolskog odgoja i naobrazbe, školstva, športa, kulture i tehničke kulture,udruga građana, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Općine Pribislavec za 2018.godinu.

 

 

Javni poziv možete vidjeti OVDJE.

Prijavnicu možete preuzeti OVDJE.

 

2a70c31d-ea35-4b59-8998-8a84ccd9a9e6

Kompostiranje je najstariji način recikliranja biljne materije.
Radi se o postupku biološke razgradnje organskih materijala, 
čime se biološki otpad smanjuje, a kao rezultat nastaje kompost 
koji sadrži humus.

Kompostiranjem iz organskog otpada nastaju vrijedne organske 
tvari koje poboljšavaju strukturu tla, pomažu zadržavanju vlage, 
tlo čine prozračnijim, povećavaju mikrobiološku aktivnost tla, 
obogaćuju ga hranjivim sastojcima te povećavaju otpornost biljaka 
na nametnike i bolesti.

Kompostni pripravci dodaju se u kompostnu hrpu – pripravci predstavljaju različite energije koje se unose u kompost i oni pojačavaju djelovanje sila u tlu.

Radionica izrade kompostnog kupa uz korištenje biodinamičkih pripravaka održat će se u subotu 18. studenog 2017. godine. Radionica će se održati na OPG-u Vukelić, u Gornjem Knegincu (Varaždinska županija) na lokaciji Pintarićeve grabe 
- okupljanje polaznika radionice biti će na parkiralištu kod zgrade općine Gornji Kneginec u 10 sati, nakon čega odlazimo na lokaciju Pintarićeve grabe.

 

 

Više o radionici možete vidjeti OVDJE.