IMAG2164

 

Na osnovu raspisanog Javnog natječaja za dodjelu stipendije, javilo se 15 novih studenata i svi zadovoljavaju  kriterije iz Pravilnika o stipendiranju a koji su bili navedeni u natječaju.

U 2020. godini stipendirat će se od strane Općine Pribislavec 15 novih studenata te svi koji ispunjavaju uvjete iz prethodnih godina, ukupno 35.

U proračunu za 2020. godinu predviđeno je 187.00,00 kuna na ime stipendija 35 studenata.