Poštovani,

kako primamo sve više zahtjeva/upita u svezi mogućnosti održavanja prošćenja, tj. prodaje putem štandova, podsjećamo da  je Odlukom o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti Covid-19 putem okupljanja, tj. njenim izmjenama, obustavljano održavanje sajmova i drugih oblika gospodarskih i turističkih događanja ili priredbi gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi.

Sukladno navedenom, održavanje sajmova, prošćenja  i sličnih manifestacija nije dozvoljeno.

S poštovanjem,

Stožer civilne zaštite Međimurske županije

Članak možete vidjeti OVDJE

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), a vezano za javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pribislavec objavljen u Narodnim novinama broj 53/2021 od 19.05.2021. godine objavljuje popis poslova, podatke o plaći navedenog radnog mjesta, načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravne izvore za pripremanje kandidata za provjeru.

Rok za dostavu prijave na javni natječaj je 15 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.

 

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ

 

Upute možete vidjeti OVDJE.

 

Članak možete vidjeti OVDJE