IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 5. SJEDNICE OV OPĆINE PRIBISLAVEC - 10.05.2018.