IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 4. SJEDNICE OV OPĆINE PRIBISLAVEC - 19.02.2018.